Waarom vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers óók RECHT OP STAD hebben

Ben je ook blij dat Amsterdam eindelijk middelen en onderdak vrijmaakt voor opvang van de vluchtelingen?

Maar ben je ook van mening dat de stad te laat en onvoldoende op de situatie reageert?

Want hoe tijdelijk is de opvang? Waarom worden de buurten die ermee te maken krijgen niet tot slecht geïnformeerd? En waarom laat de stad de opvang te veel afhangen van particuliere initiatieven?

Vraag je je af: is deze stad en dit land met al die andere steden en gemeenten, meer bezig met “windowdressing” en pr-management en vergeet het dat het niet aan hén is om te bepalen wat tijdelijk is? Kunnen we nog wel op onze bestuurders bouwen? En vraag je je steeds vaker af: nemen de bestuurders ons nog wel serieus?

Kom dan naar de RECHT OP STAD! DEMONSTRATIE – 1 OKTOBER 19:00 OP DE DAM.

Dé kans om samen met huurdersbelangen-organisaties, cultuurinstellingen, actiegroepen en vluchtelingen-initiatieven de bestuurders van deze stad en andere gemeenten op hun verantwoordelijkheden aan te spreken. Begin weer voor de stad te zorgen! Begin weer om de mensen te geven!

Dus stop de uitverkoop, stop de greep van de toeristenindustrie en stop de prijsopdrijving! Stop de afbraak van sociale huur en wijkvoorzieningen! En ga de de buurten in, de wijken langs om écht samen te werken met de bewoners. Om met hen die zich daar voor wil inzetten de opvang te regelen voor die mensen die het nu echt nodig hebben. Waardeer die mensen om hun in zet en begrip: dat het RECHT OP STAD VOOR IEDEREEN moet gelden!

Laat het College van B&W zien dat het menens is: strijd mee voor een stad die van iedereen kan zijn! Voor jong, oud, arm, rijk, dakloos, zorgeloos, huurder, koper, zelfstandige, kruidenier, nederlander, medelander, buitenlander, statenloze, vluchteling én illegaal!

Want ook vluchtelingen hebben Recht op Stad!