Opinie: ‘Schaalvergroting als heelmiddel stad is kwakzalverij VVD’

Lieverdje Opinie, Pamflet Leave a Comment

Amsterdam 10 juni 2016 De VVD in Amsterdam doet voor het eerst in haar Mokumse bestaan mee met het Dagelijks Bestuur, en dat mogen we weten ook. De VVD kiest, bij monde van Marja Ruigrok, voor de vlucht naar voren en constateert in de NRC van 3 Juni jongstleden dat deze stad een miljoenenstad moet worden. Een metropool. Want schaalvergroting is het antwoord op al onze problemen!

De VVD weet het maar weer mooi te brengen met hun zelfverkozen (en overigens zeer Negentiende-eeuwse) vooruitgangsoptimisme, maar slaat nog geen deuk in een pakje boter als het met niet met feiten te staven of met voorbeelden te onderbouwen stellingen komt als deze:

“Culturele voorzieningen die door schaalvergroting nauwelijks meer subsidie nodig hebben, openbaar vervoer dat goedkoper en rendabel is, een uitgebreid en kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod zijn slechts enkele voorbeelden van de positieve effecten van een groter wordend Amsterdam.”

Hoe dan? Schaalvergroting is meestal kosten-inefficiënt en contraproductief gebleken. Juist mega-opleidingen als InHolland zijn haast ten onder gegaan aan centraal geleid mismanagement ingegeven door winstmaximalisatie en scoringsdrang. En dat weer uitgelokt door negatieve prikkels vanuit een in 4-jaarcycli handelende overheid dat korte-termijnresultaten eist.

Schaalvergroting gaat altijd gepaard met exponentieel meegroeiende controlemechanismen en volkomen van de werkvloer losgezongen werk- en prestatienormen, die nodig zijn ter compensatie van het verlies aan invloed van individueel inschattingsvermogen en verantwoordelijkheid vanuit de werkvloer zelf.

Schaalvergroting van een stad leidt sneller tot gescheiden wijken en langs elkaar levende klassen. Zeker als hier niet actief in wordt gestuurd vanuit de overheid! Schaalvergroting heeft navenant geen directe positieve gevolgen voor de bewoners van een stad.

Een nieuw metronet, beter onderwijs, gezonde cultuur en betere woningen zijn voornamelijk afhankelijk van de goede wil, aandacht en structurele investeringen vanuit, overheid, markt en maatschappij. Dat komt niet vanzelf!

De schaalvergroting waar de VVD mee te koop loopt is geen wondermiddel, maar een slecht gemixt en uiterst schadelijk heksenbrouwsel: goed voor investeerders , speculanten en de gegoede klasse, maar slecht voor iedereen die niet het geluk heeft gehad om met genoeg geld het eigen bestaan te starten, en die met leningen en schulden opgezadeld steeds minder mag en kan; simpelweg omdat de markt van de schaalvergroting dat zo bepaalt.

De schaalvergroting van de VVD is de SCHRAALvergroting voor het precariaat!

Bij een ongedeelde stad komt de menselijke maat vóór de groei. Groei mag en kan nooit het doel zijn, maar schaalvergroting kan natuurlijk wel het gevolg zijn van een eerlijk en waarachtig stedelijk beleid.

Hoe een dergelijke beleid eruit ziet is afhankelijk van vele lokale, maatschappelijke en economische factoren, maar richt zich vooral op de hedendaagse uitdagingen en bouwt voort op de ervaringen van het verleden. De toekomst toont zich vanzelf en laat zich helemaal niet opdringen zoals de VVD dat wil.

De VVD bouwt slechts luchtkastelen.