Huurdersvereniging Oost

QuoteInformatie "Samen staan we sterker!" Georganiseerde en individuele huurders ondersteunen, adviseren en informeren en huurders organiseren. Aandachtspunten zijn de rechtspositie van huurders, goed onderhoud van woningen, het behoud van voldoende betaalbare huurwoningen, een goede en veilige woonomgeving en inspraak van huurders bij renovatie, sloop en nieuwbouw. De huurdersvereniging heeft veel kennis en ervaring verzameld, die kan worden uitgewisseld en gebruikt ...

KSU Oost

QuoteInformatie "Wat niet mag, kan nog steeds" In Amsterdam heerst woningnood. Geen regering van welke kleur dan ook heeft, ondanks vele mooie woorden, dit probleem niet weten op te lossen. Ondanks de nijpende tekorten aan beschikbare goede en goedkope woonruimte staan er in onze stad duizenden woningen leeg. Reactionaire krachten proberen dit feit te gebruiken om de huurrechten verder uit ...