Kritische Studenten Amsterdam

Informatie Kritische Studenten Amsterdam (KSA) is een open collectief zonder hiërarchie of partijlijn, dat handelt vanuit de overtuiging dat onderwijs in dienst hoort te staan van een vrije, egalitaire en solidaire samenleving.