Kritische Studenten Utrecht

Kritische Studenten Utrecht is een open collectief van studenten dat zich met woord en daad inzet voor een maatschappij gebaseerd op vrijheid, solidariteit en samenwerking. In tegenstelling tot de huidige klassenmaatschappij streven we naar een samenleving waar sociale en economische gelijkheid heerst, zonder uitbuiting, en waar behoefte in plaats van winst centraal staat. Binnen dit kader doelen we op democratisch …

De Nieuwe Universiteit

QuoteInformatie "Voor een kritische universiteit en maatschappij" De Nieuwe Universiteit tracht de krachten te bundelen om het hoger onderwijs zo te hervormen dat het een democratische structuur krijgt.

University of Colour

QuoteWhy we demonstrateInformatie "To include more people of colour, as well as women, LGBTQIA+ people, economically disenfranchised people and disabled people" We agree that all who find themselves in the Netherlands should be treated equally with dignity and respect. This also means taking care of those who are vulnerable, to have a city that is inclusive and welcoming for everyone. ...

Ons Kritisch Alternatief

Informatie Wie zijn wij? Wij zijn een groep studenten van verschillende opleidingen en met verschillende ideeën die zich uit onvrede over de ontwikkelingen op de Universiteit van Amsterdam heeft verenigd. Waarom zijn wij er? De UvA verandert langzaam maar zeker in een diplomafabriek, waar winst en rendement boven onderwijs en onderzoek worden gesteld. Het moet steeds sneller, goedkoper en winstgevender. ...

Kritische Studenten Amsterdam

Informatie Kritische Studenten Amsterdam (KSA) is een open collectief zonder hiërarchie of partijlijn, dat handelt vanuit de overtuiging dat onderwijs in dienst hoort te staan van een vrije, egalitaire en solidaire samenleving.

Spinhuis Collectief

QuoteWaarom we meedoenInformatie "We opereren uiteraard volledig zonder winstoogmerk met alleen maar vrijwilligers." Het collectief hekelt het verdwijnen van betaalbare plekken en ondergrondse cultuur in de binnenstad. De Amsterdamse binnenstad verandert langzaam maar zeker in een aangeharkt museum enkel voor toeristen en de rijke elite. Verder benadrukken ze het belang van autonome ruimte waar studenten zonder toestemming van bovenaf zichzelf ...