Joe’s Garage

QuoteWaarom doen wij meeInformatie "Het is tijd dat de stad Amsterdam weer terug komt in de handen van diegenen die hem maken" Joe's Garage is een kraakpand in Amsterdam-Oost. Al jaren staan wij in de frontlinie in de strijd tegen gentrificatie, speculatie en leegstand. We zijn al 10 jaar iedere week 6 dagen per week open, met een programma van ...

De Vloek

QuoteWaarom doen wij meeInformatie "Waar onrecht wet wordt, wordt verzet verplicht" Noot van de redactie: Onderstaand betoog is integraal overgenomen van de site van De Vloek, op verzoek van Collectief Schijnheilig. Beste aanwezigen, Wij staan hier vandaag voor de rechter omdat wij verdacht worden van geweldpleging. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er tijdens de ontruiming van vrijplaats De Vloek agenten en ...