KSU Oost

QuoteInformatie "Wat niet mag, kan nog steeds" In Amsterdam heerst woningnood. Geen regering van welke kleur dan ook heeft, ondanks vele mooie woorden, dit probleem niet weten op te lossen. Ondanks de nijpende tekorten aan beschikbare goede en goedkope woonruimte staan er in onze stad duizenden woningen leeg. Reactionaire krachten proberen dit feit te gebruiken om de huurrechten verder uit ...

Autonomen Den Haag

QuoteInformatie "Crisis? Kapitalisme is crisis!" Autonomen Den Haag is een samenwerkingsverband van autonomen en anarchisten uit de Haagse regio. Autonomen Den Haag werken ook mee aan De Opstand. Info/bookstore Opstand is de plek waar je boeken, zines, t-shirts, platen en meer kan vinden over autonomie, anarchisme, kraken, antifascisme, feminisme, veganisme en radicale politiek in het algemeen. Opstand bevind zich in het ...

Studenten Kraakspreekuur

Informatie Het studenten kraakspreekuur (SKSU) is een initiatief van studenten in samenwerking met de buurtkraakspreekuren van Amsterdam. Het SKSU stelt zich ten doel jongeren en studenten te informeren over kraken en hen door te verwijzen naar ervaringsdeskundigen die hen kunnen helpen bij het zetten van hun eigen kraak. Hiermee wil het SKSU een directe oplossing bieden voor hun woonproblemen en ...