Kritische Studenten Utrecht

Kritische Studenten Utrecht is een open collectief van studenten dat zich met woord en daad inzet voor een maatschappij gebaseerd op vrijheid, solidariteit en samenwerking. In tegenstelling tot de huidige klassenmaatschappij streven we naar een samenleving waar sociale en economische gelijkheid heerst, zonder uitbuiting, en waar behoefte in plaats van winst centraal staat. Binnen dit kader doelen we op democratisch …

We Are Here /
Wij Zijn Hier

Informatie Wij Zijn Hier is een groep vluchtelingen in Amsterdam die vanuit de Nederlandse overheid geen onderdak krijgt maar ook niet mag werken en dus op straat zou moeten leven. De groep heeft besloten de onmenselijke situatie waarin zij leven zichtbaar te maken, door zich niet meer te verschuilen maar juist de situatie van afgewezen maar onuitzetbare vluchtelingen in Nederland ...

KultuurKlutser

QuoteWaarom doen wij meeInformatie "geen Zaans cult(d)uurcluster ten koste van cultuur!" Van de organisatie van een demonstratie met de titel “Recht op Stad” die op 1 oktober a.s. in Amsterdam zal worden gehouden, ontvingen wij een uitnodiging tot wederzijdse ondersteuning. De demonstratie richt zich tegen de vercommercialisering van de stad en het geven van een duidelijk geluid; het geluid van ...

Collectief Schijnheilig

'Waarom wij mee doen'InformatieHardhandige massa-arrestatie van 150 sympathisanten tijdens ontruiming Schijnheilig goedgekeurd door Amsterdams Hof. Elke vorm van ‘verzet’ maakt gehele demonstratie ‘illegaal’. Het demonstratierecht lijkt een ernstige slag te zijn toegebracht: het Hof stelt dat manifestaties automatisch illegaal zijn wanneer de politie van mening is dat niet protest maar ‘verzet kennelijk het doel’ is. Het Hof heeft hieruit geconcludeerd dat ...