Spinhuis Collectief

QuoteWaarom we meedoenInformatie "We opereren uiteraard volledig zonder winstoogmerk met alleen maar vrijwilligers." Het collectief hekelt het verdwijnen van betaalbare plekken en ondergrondse cultuur in de binnenstad. De Amsterdamse binnenstad verandert langzaam maar zeker in een aangeharkt museum enkel voor toeristen en de rijke elite. Verder benadrukken ze het belang van autonome ruimte waar studenten zonder toestemming van bovenaf zichzelf ...

Stichting Nulpunt

QuoteInformatie "Engagement stimuleren en levendigheid creëren" Stichting Nulpunt heeft als doel het bevorderen van vernieuwende kunst en cultuur, artistieke en culturele diversiteit en van toegankelijke en confronterende kunstuitingen. De Stichting wil cultureel en artistiek maatschappelijk engagement stimuleren en levendigheid creëren in de stad. Het beschermen van cultuurhistorisch erfgoed staat daarbij hoog in het vaandel. De Stichting doet dit onder andere ...

Guerilla Kitchen

QuoteWhy we demonstrateInformatie "We win over hearts and minds through the belly, with great food out of the bin." Amsterdam seems peaceful on the surface, but in actual fact there is a battle going on. A battle to maintain the freedom we crave, that so many generations have sacrificed and fought for. A battle to stop this Western ‘sophistication’ becoming ...

Amsterdam Alternative

QuoteInformatie "A place where words like social, tolerance, autonomy, collective and creative are an ideology and not a marketing slogan." Amsterdam Alternative is a collaboration of venues in the Amsterdam underground. Through a free monthly news paper and website the participating venues will publish their monthly programming and relevant articles. The newspaper will be written in both English and Dutch. ...

Pieter Nieuwland

Quote'Waarom wij meedoen'Informatie "Voor een stad waar je je mond kan opentrekken over misstanden zonder bang te zijn voor repressie..." Plekken als Nieuwland zouden niet kunnen bestaan zonder de onvermoeibare strijd voor een open stad. Een stad voor iedereen, een stad zonder speculatie door verrotte corporaties en corrupte overheid, een stad met meer zon en minder politie, een stad waar ...

KultuurKlutser

QuoteWaarom doen wij meeInformatie "geen Zaans cult(d)uurcluster ten koste van cultuur!" Van de organisatie van een demonstratie met de titel “Recht op Stad” die op 1 oktober a.s. in Amsterdam zal worden gehouden, ontvingen wij een uitnodiging tot wederzijdse ondersteuning. De demonstratie richt zich tegen de vercommercialisering van de stad en het geven van een duidelijk geluid; het geluid van ...

Soweto

QuoteInformatie "Solidariteit & zelfwerkzaamheid" Soweto is een woningbouwvereniging waar zelfwerkzaamheid van huurders vooropstaat. Door panden aan groepen te verhuren die in eigen verantwoordelijkheid het gebouw beheren zorgt Soweto voor betaalbare woon en werkruimte. Soweto is een democratische vereniging waarin de leden gezamenlijk over het beleid van de woningbouwvereniging besluiten. Solidariteit en duurzaamheid spelen daarbij een grote rol. Woningbouwvereniging Soweto heeft ...

KSU Oost

QuoteInformatie "Wat niet mag, kan nog steeds" In Amsterdam heerst woningnood. Geen regering van welke kleur dan ook heeft, ondanks vele mooie woorden, dit probleem niet weten op te lossen. Ondanks de nijpende tekorten aan beschikbare goede en goedkope woonruimte staan er in onze stad duizenden woningen leeg. Reactionaire krachten proberen dit feit te gebruiken om de huurrechten verder uit ...

Autonomen Den Haag

QuoteInformatie "Crisis? Kapitalisme is crisis!" Autonomen Den Haag is een samenwerkingsverband van autonomen en anarchisten uit de Haagse regio. Autonomen Den Haag werken ook mee aan De Opstand. Info/bookstore Opstand is de plek waar je boeken, zines, t-shirts, platen en meer kan vinden over autonomie, anarchisme, kraken, antifascisme, feminisme, veganisme en radicale politiek in het algemeen. Opstand bevind zich in het ...

De Vloek

QuoteWaarom doen wij meeInformatie "Waar onrecht wet wordt, wordt verzet verplicht" Noot van de redactie: Onderstaand betoog is integraal overgenomen van de site van De Vloek, op verzoek van Collectief Schijnheilig. Beste aanwezigen, Wij staan hier vandaag voor de rechter omdat wij verdacht worden van geweldpleging. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er tijdens de ontruiming van vrijplaats De Vloek agenten en ...