Kritische Studenten Utrecht

Kritische Studenten Utrecht is een open collectief van studenten dat zich met woord en daad inzet voor een maatschappij gebaseerd op vrijheid, solidariteit en samenwerking. In tegenstelling tot de huidige klassenmaatschappij streven we naar een samenleving waar sociale en economische gelijkheid heerst, zonder uitbuiting, en waar behoefte in plaats van winst centraal staat. Binnen dit kader doelen we op democratisch …

Huurdersvereniging Oost

QuoteInformatie "Samen staan we sterker!" Georganiseerde en individuele huurders ondersteunen, adviseren en informeren en huurders organiseren. Aandachtspunten zijn de rechtspositie van huurders, goed onderhoud van woningen, het behoud van voldoende betaalbare huurwoningen, een goede en veilige woonomgeving en inspraak van huurders bij renovatie, sloop en nieuwbouw. De huurdersvereniging heeft veel kennis en ervaring verzameld, die kan worden uitgewisseld en gebruikt ...

De Nieuwe Universiteit

QuoteInformatie "Voor een kritische universiteit en maatschappij" De Nieuwe Universiteit tracht de krachten te bundelen om het hoger onderwijs zo te hervormen dat het een democratische structuur krijgt.

Joe’s Garage

QuoteWaarom doen wij meeInformatie "Het is tijd dat de stad Amsterdam weer terug komt in de handen van diegenen die hem maken" Joe's Garage is een kraakpand in Amsterdam-Oost. Al jaren staan wij in de frontlinie in de strijd tegen gentrificatie, speculatie en leegstand. We zijn al 10 jaar iedere week 6 dagen per week open, met een programma van ...

University of Colour

QuoteWhy we demonstrateInformatie "To include more people of colour, as well as women, LGBTQIA+ people, economically disenfranchised people and disabled people" We agree that all who find themselves in the Netherlands should be treated equally with dignity and respect. This also means taking care of those who are vulnerable, to have a city that is inclusive and welcoming for everyone. ...

Ons Kritisch Alternatief

Informatie Wie zijn wij? Wij zijn een groep studenten van verschillende opleidingen en met verschillende ideeën die zich uit onvrede over de ontwikkelingen op de Universiteit van Amsterdam heeft verenigd. Waarom zijn wij er? De UvA verandert langzaam maar zeker in een diplomafabriek, waar winst en rendement boven onderwijs en onderzoek worden gesteld. Het moet steeds sneller, goedkoper en winstgevender. ...

Vondelbunker

Informatie De Vondelbunker is: cultuur & tegencultuur De Vondelbunker heeft het doel te kunnen fungeren als podium, springplank en ontmoetingsplek voor de beginnende, zoekende of al gevestigde artiest, organisator, curator, redevoerder, idealist, anarchist of improvisator met een eigen verhaal; een host te zijn voor onvermoedde ervaringen voor de nieuwsgierige bezoeker, verdwaalde fantast of dakloze avonturier en iedereen die ook zonder ...

Kritische Studenten Amsterdam

Informatie Kritische Studenten Amsterdam (KSA) is een open collectief zonder hiërarchie of partijlijn, dat handelt vanuit de overtuiging dat onderwijs in dienst hoort te staan van een vrije, egalitaire en solidaire samenleving.

We Are Here /
Wij Zijn Hier

Informatie Wij Zijn Hier is een groep vluchtelingen in Amsterdam die vanuit de Nederlandse overheid geen onderdak krijgt maar ook niet mag werken en dus op straat zou moeten leven. De groep heeft besloten de onmenselijke situatie waarin zij leven zichtbaar te maken, door zich niet meer te verschuilen maar juist de situatie van afgewezen maar onuitzetbare vluchtelingen in Nederland ...