Why are we demonstrating?

Lieverdje Actiepunten 1 Comment

RIGHT TO A SOCIAL HOUSING POLICY The city belongs to all of us, including to the poor and to the refugees. The city council needs to focus on making the biggest medley so not only people or organizations with money, but everyone has a chance to settle at their place of choice. The heart of a city is essential part …

Actie! Bescherm het Recht op Stad!

Lieverdje Actiepunten

Recht op sociaal (woon) beleid De stad is van iedereen, dus ook van de armen en de vluchtelingen. Het stadsbestuur dient pal te staan voor de grootst mogelijke mix waardoor niet alleen mensen of organisaties met geld, maar iedereen een kans maakt zich te vestigen op een plek naar keuze. De binnenstad is een essentieel onderdeel in de leefbaarheid van …