Schrikbarende daling beschikbare sociale huurwoningen in Amsterdam!

http://www.hvarcade.nl/persbericht-ibw-noord-van-11-november-2015/

Lieverdje Wat we lezen

Deze notitie van het IBW-N laat op verpletterende wijze o.a. zien dat

° Geen woning meer ontrokken KAN en MAG worden aan sociale woningvoorraad
° Lage en middeninkomens nu al geen sociale woning meer kunnen krijgen in diverse stadsdelen.
° Steeds meer mensen een beroep moeten doen op een sociale huurwoning. Steeds meer mensen komen in problemen.
° De zogenaamde “scheefwoner” niet de veroorzaker is van de ellende.
° De notitie aanleiding moet zijn om partijen de afgesloten akkoorden open te laten breken omdat de situatie al ver onder het aanvaardbare is gezakt
° Opgeroepen wordt tot een gemeenschappelijk optreden van Gemeente, Woningcorporaties en huurdersorganisaties tegen de stijgende woonlasten
° Er samen stelling genomen moet worden tegen de verhuurdersheffing
° De invoering van de woz waarde in plaats van de puntentelling de situatie op termijn nog verder zal verslechteren.